Uvjeti kupovine

Izjava o sigurnosti

PayWaySticker_2T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

3Dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu

3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu.

Izjava o privatnosti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., OBRT TRGOVINA BENKO ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima.

Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i spriječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne.

Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Uvjeti Kupovine

Uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije proizvoda iz našeg web-shopa.

Prodavatelj OBRT TRGOVINA BENKO, a kupac je posjetitelj web-shopa koji stavi u košaricu minimalno jedan proizvod i pošalje narudžbu, a plaća pouzećem (prilikom preuzimanja pošiljke) ili pred računom (virmanski ili e-bankingom).

Putem našeg web-shopa www.lov-ribolov-benko.com moguće je kupiti sve proizvode koji imaju status: proizvod je raspoloživ.

Cijene prikazane posjetiteljima web shopa su maloprodajne (krajnja cijena koju kupac plaća za proizvod s uračunatim PDV-om) i izražene su u eurima (€)

Dostava robe vrši se putem Hrvatske Pošte po važećem cjeniku.

Cjenik dostave robe za područje HR

NAZIV USLUGE CIJENA
Paketi do 50kg 4,65 € s PDV-om
Za kupovinu iznad 66,36 € poštarina je besplatna. Besplatno

Uvjeti za ostvarivanje popusta

 

-10% za ukupnu vrijednost iznad 39,68 €

-5% za kartično plaćanje iznad 66,36 €

* napomena: popusti se ne zbrajaju!

* napomena: na streljivo ne vrijede uvjeti za ostvarivanje popusta!

Naručivanje

Proizvodi se naručuju odabirom u košaricu nakon čega se zaključuje narudžba. Kupac dobiva povratnu obavijest o uspješno poslanoj narudžbi nakon čega se vrši plaćanje, te isporuka po plaćanju.

Ukoliko OBRT TRGOVINA BENKO nije u mogućnosti isporučiti neki od proizvoda iz narudžbe o tome će kupac biti obaviješten te sukladno tome po želji i dogovoru s kupcem narudžba se odgađa, stornira ili se isporučuju dostupne količine.

Naručivanje (Kupovanje) je moguće putem:

Web shopa – www.lov-ribolov-benko.com

Telefona – 048/816-540 

E-mail-a – benko.lov-ribolov@email.t-com.hr

Fax-om – 048/816-540

Ostali Uvjeti Naručivanja

Prema Zakonu o zaštiti potrošača čl.43. maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Naznačene cijene su maloprodajne (tj. cijene sa uključenim PDV-om), u cijene nisu uključeni troškovi dostave.

Prodavatelj se obavezuje da će maloprodajna cijena naznačena u web trgovini biti važeća najmanje 3 dana od potvrde narudžbe.

POVRAT / REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja pošiljke i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavijestiti i djelatnike Internet trgovine Obrt Trgovina Benko kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka.

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku na naš trošak, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak.

Maksimalni iznos troška povrata koji ćemo priznati je isti trošak po kojem mi šaljemo proizvod a iznosi 4,65 € . Ukoliko je trošak povrata veći od 4,65 €, razliku cijene ćemo odbiti od povrata novca za proizvod.

Kupac može, shodno Članku 45. ZZP, otkazati narudžbu ne navodeći za to razlog u roku od sedam (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac naručio proizvod. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe.

Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ukoliko kupac vrši povrat proizvoda koji zadovoljava gore navedene uvjete i ispravnosti proizvoda korisnik snosi troškove dostave.

Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Koprivnici.

Pravo Na Raskid Ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):

Pravo na raskid ugovora – Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena – Članak 46.

(1) Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.

(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.

(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.

(4) Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Oblik raskida ugovora – Članak 47.

(1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora – Članak 48.

(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

(3) Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora – Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

  • o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora,
  • o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
  • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
  • o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
  • o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
  • o igrama na sreću

Utjecaj raskida ugovora na odobreni zajam – Članak 50.

Ako je, radi djelomične ili potpune isplate cijene iz ugovora o prodaji proizvoda ili usluge sklopljenog na daljinu, potrošaču odobren zajam od strane trgovca ili neke treće osobe koja je potrošaču zajam odobrila na temelju njezina sporazuma s trgovcem, raskidom ugovora o prodaji proizvoda ili usluge raskida se i ugovor o zajmu.

Posljedice raskida ugovora o zajmu – Članak 51.

Ako potrošač, na temelju odredaba članaka 45. do 50. ovoga Zakona, raskine ugovor o zajmu, trgovac ili treća osoba koja mu je odobrila zajam na temelju sporazuma s trgovcem nema pravo zaračunati potrošaču nikakve troškove, kamate ili kaznu.

Prigovor

Kupac može svoje prigovore ili upite poslati na mail: info@lov-ribolov-benko.com a trgovac će odgovoriti u roku od 15 dana.