Ribolovne dozvole

Ribolovne dozvole ŠRK ‘Kečiga’ Podravske Sesvete, ZŠRK Đurđevac

KADETI 50,00 kn
JUNIORI I ŽENE 250,00 kn
SENIORI I INVALIDI DOMOVINSKOG RATA 550,00 kn
DNEVNE DOZVOLE (20 kuna doplata za zaštitu i unapređenje voda) 80,00 kn

Područje pokrivenosti ribolovnih voda ZŠRK Đurđevac:

Rijeka Drava od Jezera Čingi-lingi na Molvama do ulaska kanala Rog Strug u Rijeku Dravu kod mjesta Kloštar podravski, te sve šoder grabe nastale umjetnim iskopom šljunka na području općina Đurđevac, Virje, Molve, Ferdinandovac, Novo virje, Kalinovac, Podravske Sesvete i Kloštar Podravski izuzev jezera Hladna voda i Šodrane Batinske.

Športski ribolovci imaoci GODIŠNJIH DOZVOLA dužni su predati blagajniku ili tajniku kluba kod kojeg su kupili godišnje dozvole, popunjeni POPIS GODIŠNJEG ULOVA u športskom ribolovu za 2009 godinu najkasnije do 31. siječnja 2011. godine.

Športski ribolovci imaoci JEDNODNEVNIH DOZVOLA dužni su odmah po završetku ribolova ili najkasnije u roku od 7 dana dostaviti osobno ili na drugi odgovarajući način npr. poštom popunjeni obrazac POPIS DNEVNOG ULOVA pravnoj ili fizičkoj osobi kod koje su kupili jednodnevnu dozvolu ili na adresu ZŠRK Đurđevac.

Zajednica Športsko Ribolovnih Klubova Đurđevac:

Predsjednik: Ivica Vrabec (ribočuvar) Tel: 091/252-1721
Dopredsjednik: Anđelko Lukanec (ribočuvar) Tel: 098/686-291
Tajnik: Tomislav Kožar (ribočuvar) Tel: 098/823-306
Koordinator ribočuvarske službe: Tomislav Kožar Tel: 098/823-306
zsrk

Mjere za zaštitu im održavanje ribljih zaliha sukladno Ribolovno-gospodarskoj osnovi ZŠRK Đurđevac

  1. Uveden je način ribolova ulovi i pusti (C&R) na ribolovnoj vodi Drnić, pravila izvješena na ribolovnoj vodi.
  2. Obavezno vraćanje ulovljene ribe vrste šaran, iznad 8kg tjelesne mase na svim stajaćicama. Mjera obaveznog vraćanja se ne odnosi na tekućice.
  3. Ograničenje za kadete, dozvoljen ribolov samo sa jednim (1) ribolovnim priborom.
  4. Zabrana polaganja hrane plivanjem te korištenjem čamaca, zračnih jastuka i sličnih pomagala, kao i postavljanje udica korištenjem spomenutih pomagala.
  5. Zabrana ostavljanja ribolovnog pribora bez nadzora ribiča.
  6. Obavezno korištenje mreže čuvarica za čuvanje ulovljene ribe.
  7. Zabranjeno ostavljanje otpada i smeća na ribolovnom mjestu.
  8. Zabrana upotrebe čamaca za potrebe športskog ribolova na svim stajaćim vodama, osim na rijeci Dravi